nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Overheid en samenleving

11.09.21 wereldorganisatieswereldorganisaties

Horen de wereldorganisaties zorg te dragen voor een voortschrijdende civilisatie tussen mensen of zijn deze wereldorganisaties het resultaat van het huidige beschavingsniveau in de wereld?

lees meer