nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Omgang met elkaar - 10 GEBODEN

Terug naar > Home > Omgang met elkaar > Overzicht > 10 geboden


11.09.21 10 gebodenMensen zijn overal en in welke tijd dan ook, gefascineerd door datgene dat hun verstand te boven gaat.

Godsdienst is erop gericht mensen de wereld te laten begrijpen. Het brengt verklaringen over de oorsprong van de mens, wat er na de dood gebeurt en waarom ongeluk zich voordoet. En er zijn regels voor het dagelijkse leven (voeding, huwen, omgang met elkaar, al of niet in familieverband). Geen enkele maatschappij is zonder religie. Het woord religie betekent vanuit het Latijn “met elkaar verbinden”. Verbinden van het menselijke met het natuurlijke en het bovennatuurlijke of het goddelijke maar ook het verbinden van mensen met elkaar en met de voorouders. Geloof hoort tot de kern van de cultuur en voor veel mensen bepaalt het geloof wie zij zijn. Religie is een prachtig voertuig voor cultuur en omgangsvormen omdat die bij wijze van spreken met de paplepel worden ingegeven. De meeste godsdiensten die zich over de wereld hebben verspreid zijn oeroud. Het Jodendom is de oudste monotheïstisch godsdienst ter wereld. In de Joodse tien geboden werden de leefregels van de samenleving vastgelegd. En zowel het christendom als de islam komt daaruit voort.

Het Confucianisme en Taoïsme ontstonden in de 6e eeuw voor Christus in China, Hindoeïsme (1800 jr. voor Chr.) en het Boeddhisme (tussen 560 jr. voor Chr.) in India, het monotheïsme Jodendom (2000 jr. voor Chr.), het Christendom (100 jr. na Chr.) in Israël, en de Islam (600 jr. na Chr.). Elke traditie ontwikkelde verder haar eigen formulering van de Gulden Regel. Confucius formuleerde deze op wederkerigheid gebaseerde regel voor het eerst in de 5e eeuw voor Christus. "Behandel anderen nooit op een manier waarop je zelf niet behandeld wilt worden".

In de loop van de geschiedenis zijn er religies verdwenen maar er ontstaan ook regelmatig nieuwe religieuze bewegingen (scientology of rasta). In onze tijd wordt godsdienst door een groeiend aantal mensen ook individueel beleefd, denk aan de agnosten en de atheïsten, de humanisten en de diëtisten.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!