nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

omgang met elkaar - INSPIRATIEBRONNEN 

Terug naar > Home > Omgang met elkaar > Overzicht > Inspiratiebronnen

 

11.09.21 inspiratiebronnenElk geloof dat door een groep mensen wordt aangehangen hoor je, vooropgesteld dat het niet gevaarlijk of schadelijk is, te respecteren.

Dat kan lastig zijn naarmate mensen meer overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Het woord fanatisme staat voor iemand die zo overtuigd is van zijn eigen waarheid dat hij die waarheid aan anderen wil opleggen. Vooral op religieus gebied kan fel en bloeddorstig fanatisme ontstaan. Dat heeft de geschiedenis ons inmiddels wel geleerd. Sommigen kunnen als ze er absoluut van overtuigd zijn dat ze een bepaalde (door God gegeven?) opdracht hebben de meest verschrikkelijke misdaden begaan. Met stelligheid wordt menigeen het idee verkondigd dat alle grote oorlogen in de geschiedenis zijn veroorzaakt door religie.

Maar in werkelijkheid ligt dat naar onze mening anders. De oorzaken van een conflict zijn meestal hebzucht, afgunst en ambitie. Omdat deze egocentrische emoties niet respectabel zijn, worden ze in religieuze retoriek gehuld. Terroristen gebruiken hun religie ter rechtvaardiging van wreedheden die juist indruisen tegen de heilige waarden van hun religie. Sommige religieuze leiders lijken zich te gedragen als wereldse politici. Dat heeft de geschiedenis bewezen en dat is nog steeds aan de orde in onze wereld. Zij verlaten de op de gulden regel gebaseerde waarde: Behandel anderen nooit op een manier waarop je zelf ook niet behandeld wilt worden. Maar in alle religies zijn er ook grote wijzen die tegen dat fanatisme zijn. Zij leggen juist wel de nadruk op respect voor anderen, op verdraagzaamheid en wederkerigheid.

Sinds 9/11 staat ook in de Nederlandse politiek de islam en het moslimterrorisme prominent op de agenda. We moeten ons daarbij ook realiseren dat onze globale wereld op een gevaarlijke wijze kan worden gepolariseerd. In werkelijkheid is er wereldwijd sprake van een verontrustende wanverhouding in macht en rijkdom wereldwijd. In landen in het Midden Oosten wordt dit nu transparant. Door internet draagt iedereen die dat wil, kennis van die wereldwijde scheefheid in de verdeling van welvaart, macht en rijkdom. Toenemende woede, malaise, vervreemding en vernedering komen tot uitbarsting in terroristische wreedheden. We kunnen er allemaal door bedreigd worden.

In een wereld waarin kleine groepen in toenemende mate beschikken over destructieve vermogens, die tot voor kort aan staten waren voorbehouden, is het dringend noodzakelijk om de gulden regel van wederkerigheid, of compassie zoals Karin Armstrong (religie deskundige) het noemt, wereldwijd toe te passen en er zorg voor te dragen dat alle mensen worden behandeld zoals we zelf behandeld willen worden. Als we daar niet toe in staat zijn ziet onze toekomst er donker uit. Karin Armstrong stelde daarom met vooraanstaande denkers uit diverse grote religies een “Charter for Compassion” op, om wederkerigheid weer centraal te stellen en zo ook tegenwicht te bieden tegen extremisme, intolerantie en haat. Een globale wereld gebouwd op vertrouwen en verdraagzaamheid heeft kans van slagen. Een globale wereld gebouwd op wantrouwen brengt intolerantie, haat en vernietiging. Karin Armstrong richt zich met haar initiatief op de gehele wereld. Maar in Nederland kunnen we natuurlijk ook haar gedachten in praktijk brengen.

 

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken