nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Landbouw raakt ons allemaal!

Landbouw raakt ons allemaal, via ons eten, de werkgelegenheid, het milieu, onze leefruimte en onze gezondheid. Waar vroeger de betrokkenheid met voedsel vanzelfsprekend was, is dat tegenwoordig niet langer het geval. Schaalvergroting, industrialisatie, specialisatie en professionalisering van de voedselketen heeft ons betaalbaar en gezond voedsel gebracht, maar de voedselproductie ook verder van ons verwijderd.

We dienen de landbouw weer terug in de samenleving te brengen, onder meer door de ontwikkeling van diversiteit te stimuleren en faciliteren. Waar de ene varkenshouder tegen de scherpst mogelijke kostprijs de samenleving voorziet van betaalbare varkenskoteletjes, laat zijn buurman en collega-varkenshouder zijn varkens buiten scharrelen en organiseert kinderpartijtjes op de boerderij. Beide varkenshouders zijn nodig, beide varkenshouders zijn duurzaam, maar alleen met elkaar vormen ze een aantrekkelijk geheel. We dienen ervoor te zorgen, dat landbouw bij de burger en bij alle lagen van bestuur weer bovenaan de agenda komt: Europees, nationaal,provinciaal, maar ook lokaal! Dat betekent dat er op al deze lagen gewerkt moet worden aan een duurzame landbouw en gezond, betaalbaar voedsel.

Link naar brochure Landbouw raakt ons allemaal: http://tinyurl.com/6s4e47y