nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Doe es effe normaal man!

Waar komen we uit tussen fatsoen en beschaving.

In een gezin reiken normaliter ouders fatsoen en omgangsvormen aan. In een samenleving vormen overheid (politiek en bestuur) en instituties de ruggengraat waarlangs het fatsoen in het openbare leven tot stand komt. In wisselwerking met hun eigen opvattingen reageren burgers op het overheidsfatsoen" om aan de door hen gewenste beschaving inhoud te geven. "Fatsoen" kan gezien worden als een politiek thema? , dat mits geflankeerd door het juiste voorbeeldgedrag impliciet randvoorwaarden creƫert voor de beschaving en het fatsoen tussen burgers onderling en in de samenleving In een zich zelf respecterende samenleving hoort het vasthouden en liefst het verhogen van fatsoen en beschaving volgens mij doel te zijn. De Algemene beschouwingen van onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer hebben hier een ander licht op geworpen.

Ter illustratie. Pas de uitleg van gedoogpolitiek door het Kabinet Rutte eens toe op Theo en Thea, die getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden. Theo en Thea hebben met elkaar daarin afgesproken dat ze hun gemeenschappelijke financiƫle huishouding met ieders inspanningen goed op orde houden. Daar gaan binnen hun woning in hoofdzaak de gesprekken over. Daarnaast hebben ze ook afgesproken dat wanneer zij buiten hun woning verblijven, ieder op zich alles mag zeggen en doen zoals hij/zij dat wil.

Als Theo en Thea in een restaurant gaan eten, mag Theo zich dus autonoom gedragen en communiceren. Thea weet dat en accepteert dat, hoewel zij het soms niet prettig vindt. Aansluitend bij de fatsoenslijn van de gedoogpolitiek van Kabinet Rutte is het namelijk aan de andere eters in het restaurant om in te grijpen en Theo tot de orde te roepen als hij zich misdraagt. Als na een rumoerig eten Theo en Thea vervolgens naar het theater gaan, kan zich daar iets soortgelijks afspelen. Thea heeft nu op haar beurt de bokkenpruik op en uit dat luidruchtig tijdens de voorstelling. Theo geeft niet thuis, want de andere theaterbezoekers zijn nu aan de beurt om aan Thea aan te geven wat wel of niet kan.

Met dank aan Kabinet Rutte en de Haagse politiek zal de nieuwe trend te pas en te onpas "Doe es effe normaal man" de komende tijd in menig restaurant of theater te horen zijn . Het is maar de vraag, of en wanneer gaan Theo en Thea zelf weer eens denken: 'was dat nou nodig?'

Joost Spithoven,
Bestuurslid Stichting Beschavingsklik