nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Wie is Manuel Castells en wat symboliseert de tijger?

Terwijl wij de laatste hand legden aan de eerste versie van de website Beschavingsklik zond de VPRO op 19 september een indrukwerkende aflevering van Tegenlicht uit: "Metamorfose van een crisis".

Kort na aanvang van de financiële crisis van 2008 nodigt de socioloog Manuel Castells een kleine groep van internationale onafhankelijke topintellectuelen uit om met hem in Lissabon een 'out of the box' denktank te vormen. Het doel is een grondige analyse te maken van de evolutie die de huidige crisis doormaakt. Het is uiterst urgent om antwoorden op de mondiale ontwikkelingen te vinden. Dat gebeurt in "Het Aftermath Netwerk" waarbij als enige Nederlander, documentairemaakster Bregtje van der Haak aanschoof. Zij maakte een indringend document. http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Metamorfose-van-een-crisis.html
Heb je weinig tijd? Lees even verder, het raakt Nederland ook.

"De eeuw van gemakkelijke leningen, het leven op de pof, de pluk de dag tijdperk in de economie is voorgoed voorbij." Hier begint de uitzending mee. De crisis die begon als een bankencrisis, dus binnen de financiële sector, is geëvolueerd tot een crisis op meerdere terreinen (economische, politiek, huizenmarkt).

De volgende boodschap is dat nu niet langer de financiële instellingen maar overheden en politici in de vuurlinie van de crisis staan. Zij staan tegenover burgers die zich oneerlijk behandeld en verraden voelen. Het middelpunt van de wereld (Europa en VS) is al verschoven, en daar gaan we allemaal de gevolgen van ondervinden. En het is maar de vraag welke rol de staat kiest. Is de staat de bron van solidariteit die burgers bijstaat of dient hij alleen om het (mondiale ) kapitalistische systeem te ondersteunen? Wat op de straten in Athene, Madrid, Portugal en Barçelona gebeurd zou wel eens zeker zo belangrijk kunnen blijken als wat er in de kantoren van regeringen en banken in New York, Washington, Londen Brussel en Berlijn gebeurt

De wereld draait om mensen en niet om systemen, maar wie bepaalt de grenzen?

Dat lijkt Guilherme Maçondes, met zijn Tiger http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bc9pyRc9TUQ te laten zien. Waarbij de tijger overduidelijk een pop is en de poppenspelers duidelijk zichtbaar zijn. De Tijger is dus nep, maar in het filmpje vervaagt de grens tussen menselijk handelen en natuurlijk gedrag. Je voelt de dreiging van dat beest met die grote tanden. Het is een eng beest, maar het zijn de mensen die het beest besturen.

De Tijger symboliseert (naar de mening van Beschavingsklik) uitstekend het financiële systeem dat we zien als iets abstracts omdat we niet weten hoe het functioneert maar wel weten dat het mensen zijn die het financiële systeem bevolken en in stand houden

Het idee dat het politieke systeem het eeuwige leven heeft komt voort uit eigen belang en is om mensen bang te maken voor een politieke leegte. Maar tussen het huidige moment van totaal wantrouwen in de politiek en een nieuwe vorm van politiek zit een lange overgangsperiode waarin veel gevaren dreigen. En daarom denken de mensen laten we intussen de handen ineen slaan en elkaar vertrouwen. Samen creëren we een nieuwe economische cultuur, gebaseerd op vertrouwen, respect tolerantie en saamhorigheid. we zitten tussen twee verschillende reacties in. Mensen die terug willen en mensen die nieuwsgierig zijn naar de toekomst. Wat niet meer werkt is het heden Voor niemand.