nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Occupy als een nieuwe internationale beschavingsklik?

In de hele wereld worden momenteel demonstraties gehouden onder de naam Occupy. Sinds half september 2011 wordt in het New Yorkse Manhattan betoogd door demonstranten onder de naam Occupy Wall Street. Maar ook in Zuid Europa en in Frankrijk is men actief in de beweging van de "Verontwaardigden". De betogers zijn geïnspireerd door het protest op het Tahrirplein in Caïro. De veelal goed opgeleide, werkloze demonstranten keren zich tegen de macht van banken, bedrijven en de in hun ogen falende volksvertegenwoordiging. De deelnemers van de protestbeweging betogen tegen sociale en economische ongelijkheid, de hebzucht van bedrijven en de invloed van bedrijven en lobbyisten op de overheid. Het doel van de protesten lijkt voornamelijk gericht op het creëren van een ander maatschappelijk bewustzijn.

De beweging combineert de protesten op straat met diverse online acties. Veel van de communicatie van de groep gaat via websites en sociale media.

Betogingen van de Occupy-beweging brachten afgelopen weekeinde wereldwijd in ruim 950 steden honderdduizenden mensen op de been. Zaterdag was de eerste keer dat de protesten onder de naam Occupy in Europa uitbraken. Vooral in het door economische crises zwaar getroffen Zuid-Europa gaven veel mensen gehoor aan de oproep de straat op te gaan om te protesteren tegen uitwassen van het kapitalisme. In het Griekse Athene ging het om duizenden en in het Spaanse Madrid en Portugese Lissabon om enkele tienduizenden betogers. In de Italiaanse hoofdstad Rome betoogden vele tienduizenden mensen tegen de macht van banken, de inhaligheid van bedrijven en de in hun ogen falende politieke elite.

Occupy is een beweging waarin mensen zich verenigen, die het gevoel hebben binnen de huidige politiek- en machtsverhoudingen geen stem te hebben. Door de spontaan gegroeide wereldwijde aanhang wordt er overal in de wereld momenteel gediscussieerd over de onderwerpen die deze beweging ter discussie stelt.

Hoe lang de protesten zullen voortduren en gedoogd worden is onduidelijk. Een aantal van de betogers in New York heeft aangegeven de hele winter in het park te willen bivakkeren. Ook elders in de wereld zijn tentenkampen opgeslagen. De betogers willen pas weg als hun actie zin heeft.......

De Occupy beweging levert hoe dan ook een belangrijke bijdrage aan het herijken van wat we anno 2011 verstaan onder "beschaving". Van hebben naar zijn, van ego naar eco, van contact naar gesprek en van genot naar geluk! Dit gaat nog wel de nodige inspanningen en jaren vergen. Wie namelijk in het recente verleden de verkeerde gretigheid bij Ahold, ABNAmbro en Rochdale heeft bestudeerd, zal beamen dat het gebrek aan moraal soms beschamend is. Wie de film Inside Job heeft gezien moet bekennen dat het gebrek aan gezond verstand soms echt niet valt te bevatten.

Occupy draagt bij aan het keren van de vernietiging van onze aarde en de mensen die daar wonen. Op weg naar een nieuwe wereldwijde beschaving!