nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

10 mei 2011 - DUURZAAMHEID - Straks 10 miljard mensen. en maar één aarde. Nederland raakt achterop met duurzame energie. Van de 17e nu naar de 18e plaats...

Straks 10 miljard mensen. en maar één aarde.

Nederland raakt achterop met duurzame energie. Van de 17e nu naar de 18e plaats in onderzoek van Roland Berger in opdacht van het WNF en dat terwijl een groene duurzame toekosmt een rijke toekomst zal zijn. (zegt ook Ruud Koornstra ongebonden kandidaat voor de EK). Ook Europa zet in op slim groen en inclusief beleid.

We hebben de kennis, en de kunde, zeker in Brabant, waarom laten we kansen liggen. Waarom komt elk kabinet weer met een nieuw beleid waardoor er geen consistentie is.