nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

9 mei 2011 - GELUKSMACHINE - De overheid is geen geluksmachine. Oneliner van huidige kabinet. Mensen in wijken en buurten...

De overheid is geen geluksmachine. Oneliner van huidige kabinet. Mensen in wijken en buurten zullen zeggen: Natuurlijk dat is onze eigen zaak. Immers iedereen weet wat geluk is.  (zelfde VK bijlage interview hans Keilson 101 jaar oud psychiator, schrijver en nog veel meer) Geluk is diepe tevredenheid met wat je is overkomen en hoe je daarmee bent omgegaan.

Geluk is geen zaak voor de overheid. Maar onder de oneliner gaat schuil de diepe wens van dit kabinet schuil om de de overheid en de ambities van de overheid terug te dringen.

als vanzelsprekend inveren  en meehummen op de uitspraak De overheid is geen geluksmachine kan vrijbaan geven aan de onderliggende gedachte de overheid kan wel veel kleiner.

 De echte vraag is of dat kan en gewenst is nu we midden in een digitaal transformatie proces van jewelste zitten. De vraag is ook of de overheid niet al 3.0 had moeten zijn ? En hoe we daar zo znel mogelijk komen?

 Vandaag schrijft de volkskrant ook over het bestuursakkoord met de lagere overheden. De verantwoordlijkheden van de verschillende overheidslagen worden ingrijpend gewijzigd, Anders dan in andere landen hebben de decentrale overheden in Nederland veel minder bevoegdheden. De  nationale overheid legt nu daadkrachtig bezuinigingen aan hen op en maakt hen eindverantwoordelijk.

 Bovendien komen de bezuinigingen terecht in de wijken en buurten waar mensen al of niet samen met mantelzorgers iets van hun leven proberen te maken.

 Maar daar wonen en leven ook de mensen die betalen voor en tevreden zijn met het sociale vangnet dat we in Nederland juist voor mensen die echt niet op eigen kracht zelfstandig kunnen werken wonen en leven hebben ingericht.

Lees meer over mensen in wijken en buurten.