nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

mensen in wijken en buurten - ZELFSTURING

Terug naar > Home > Mensen in wijken en buurten > Overzicht > Zelfsturing


11.09.21 zelfsturingDe maatschappelijke structuur kantelt van “hiërarchisch” verzorgend naar “gelijkwaardig” participerend waarbij zelfredzaamheid het uitgangspunt is geworden.

De omslag van verzorgend naar “zelfredzame participatie” vindt plaats na een periode van ontzuiling, de emancipatie van de vrouw, de verwetenschappelijking van ons wereldbeeld en de opkomst van internet. Velen zijn druk met hun eigen huishouding en werk. Sociale verbanden veranderen en soms lijken werkelijkheid en verbeelding vloeiend in elkaar over te gaan. De gevolgen hiervan worden zicht- en voelbaar in de wijken en buurten, waar het dagelijkse leven van de Nederlander zich afspeelt. Lokaal op gemeentelijk niveau en indirect op nationaal niveau dreigt dit het maatschappelijke welzijn te ondermijnen. Juist nu is er aandacht en zorg van de overheid gewenst voor de inpassing van werkelijk belangrijke ontwikkelingen in de samenleving.

Het is daarbij van grootst mogelijk belang dat de overheid bij haar werk niet de mondige modale burger model stelt, maar rekening houdt met de 16,6 miljoen Nederlanders op een heel klein stukje aarde die je niet onbeperkt wetten kunt voorschrijven maar die je in hun waarde moet laten!” (http://www.youtube.com/watch?v=iOxYmMNOE-ouit). In onze verzorgingsstaat is door de economische liberalisering een groot scala aan vrijgevochten en creatieve individuen ontstaan. We zien helaas ook velen helemaal of tijdelijk afhaken(burn-out, psychische en sociale problemen, opvoedkundige of scheidingsproblematiek enz.)

Mensen zijn verschillend maar hebben gelukkig ook weer heel veel gemeen. Allemaal doorlopen ze na hun geboorte dezelfde opeenvolgende levensfasen van jong naar oud. Zij hebben maar één leven dat ze koesteren. Dat kan lang maar ook kort zijn, gezond of ongezond, getalenteerd of minder getalenteerd, geworteld in een beperkte omgeving of als wereldburger. Het feit dat mensen ondanks hun verschillen grote overeenkomsten hebben, maakt het eenvoudiger om aandacht en zorg van overheid en maatschappelijke instellingen goed te laten landen.

De16,6 miljoen mensen in Nederland wonen grotendeels in de wijken en de buurten bij elkaar. Zij betalen in Nederland belastingen en sociale verzekeringen. Ze gaan naar de stembus om de overheid hun vertrouwen te schenken. Vertrouwen om te besturen en vertrouwen om zorgvuldig, eerlijk en toekomstgericht met hun belastingcenten om te springen. Voor dat vertrouwen is een toegankelijke en heldere weergave van de overheidsbegroting belangrijk. Er zal ook een helder inzicht moeten zijn in wat de overheid tot haar zorg rekent, zeker nu de samenleving in een zwaar transitieproces verkeert. Het moet duidelijk zijn waar mensen individueel verantwoordelijk voor zijn en waar mensen op basis van hun (financiële en sociale) situatie van de overheid mogen verwachten. De koersvaste bezuinigingen die met Prinsjesdag afgekondigd zijn, zullen grotendeels door de mensen in de wijken en de buurten gevoeld worden.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!