nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

mensen in wijken en buurten - VERANTWOORDELIJKHEID

Terug naar > Home > Mensen in wijken en buurten > Overzicht > Verantwoordelijkheid


11.09.21 verantwoordelijkheidDe overheid werkt nog steeds met termen als burger, kiezer, werknemer, scholier, belastingplichtige.

Maar deze termen schieten te kort voor de moderne samenleving. Dat bedrijven, organisaties, instellingen, de monarchie en ook overheidssystemen functioneren is te danken aan de inzet van personen, van gewone mensen. De afgelopen 20 jaar is in de wetenschap over de overeenkomsten tussen mensen zeer veel informatie ter beschikking gekomen. Juist deze inzichten moeten nog in beleidsanalyses, opinievorming en in beleidsprocessen een plek veroveren.

Binnen hun leefsituatie thuis, maar ook in hun leefomgeving dragen buurtbewoners vanuit hun uiteenlopende rollen (straatgenoot, buurman, verzorger, gezinsdeelnemer) soms zeer verschillende verantwoordelijkheden. Dagelijks gebruiken zij daarbij soms bewust maar vaker onbewust hun fysieke omgeving, infrastructuur en het openbaar vervoer. We staan er weinig bij stil maar de fysieke omgeving met voorzieningen (water, gas, elektriciteit, glasvezel, riool, asfalt, afvalverzorging enz.) weerspiegelt een door onze samenleving verworven beschaving. Daar moeten we zeker in periode van recessie, zuinig op zijn.

Er zijn veel goede voorbeelden voor maatschappelijke vernieuwing en maatwerk op buurtniveau. De mensen in de straat willen hun invloed, zeggenschap en ervaringsdeskundigheid, direct kunnen aanwenden als het gaat om wonen, veiligheid en voorzieningen voor gezondheid, welzijn en onderwijs. Organisaties die nu al op buurtniveau acteren, introduceren nieuwe werkvormen die beter aansluiten op de eigen kracht, de echte vraag en de beleving van mensen. Toeleveranciers van woningen, onderwijs, gezondheidszorg en bewakers van de veiligheid maken steeds vaker gebruik van netwerkstructuren in de buurt en passen hun werkzaamheden daaraan aan. Het met anderen delen van deze positieve ervaringen blijft lastig omdat negatief nieuws beter verkoopt. Mede daardoor dreigt de capaciteit om op deze wijze te werken in diverse sectoren onder druk te staan.

Bij deze ontwikkelingen past een bereidheid van overheden en maatschappelijke instellingen om ‘de buurtkracht’ van mensen te willen ontdekken en deze waar nodig samen verder te ontwikkelen Dit vraagt erom binding te krijgen met de bewoners in hun buurt en verbinding te maken met de andere toeleveranciers van wezenlijke diensten aan deze bewoners (samenwerken).

Wil je ergens de aandacht op vestigen? Laat het ons weten. Kennis en informatiedelen geven andere initiatiefnemers extra kracht.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!