nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Mensen in wijken en buurten - GELUK

Terug naar > Home > Mensen in wijken en buurten > Overzicht > Geluk

11.09.21 gelukIn wijken en buurten beleven mensen hun dagelijkse leven.

Daarbij spelen verbondenheid met elkaar, toegankelijkheid en wederkerigheid een belangrijke rol. Allemaal zijn we op zoek naar een zinvol leven en een beetje geluk. Wij wonen in wijken en buurten samen met anderen of alleen. Inrichting en onderhoud, identiteit en diversiteit zijn van belang voor het leef- en woonplezier. Een goede woning en een woonomgeving die op orde is gecombineerd met respect en aandacht voor elkaar, voorkomt vereenzaming, onverschilligheid en verval. Een prettige woning en woonomgeving zijn ook een goede basis voor opgroeiende kinderen en het voorzien in levensonderhoud door middel van werk. Het hoge tempo waarin we leven en werken, het informatie bombardement dat over ons wordt uitgestort, educatieve en sociale barrières, vergrijzing en individualisering bemoeilijken zowel de leefbaarheid als de werkzaamheden. Of vormen ze juist een extra uitdaging?

In wijken en buurten vinden prachtige projecten plaats waar bij veel organisaties samenwerken om verbeteringen aan te brengen. Dat kan zijn op het gebied van opvoedingsondersteuning, creëren van opleidingskansen, creëren van werk en inkomen, contacten bevorderen, woningverbetering, sociale samenhang versterken en inrichting verbeteren. In Eindhoven is er bijvoorbeeld het project Maatschappelijk ondernemen 040. (http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/Maatschappelijk-Ondernemen-040-nu-al-een-succes.hrm)

Wil je ergens de aandacht op vestigen? Laat het ons weten. Kennis en informatiedelen geven ook andere initiatiefnemers extra kracht.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!

Levensfase en behoeften