nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Mensen in wijken en buurten

11.09.21 verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid

Wie is er verantwoordelijk te houden voor een beschaafde civilisatie in wijken en buurten?

lees meer