nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Mensen in wijken en buurten

11.09.21 zelfsturingzelfsturing

Welke impulsen kunnen de overheid en maatschappelijke instellingen geven ter versterking van de sociale redzaamheid en sociale cohesie in wijken en buurten?

lees meer