nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Europa - VEILIGHEID EN WELVAART

Terug naar > Home > Europa > Overzicht > Veiligheid en welvaart


11.09.21 veiligheid_en_welvaartNederland heeft in de vorige eeuw terecht en bewust gekozen voor de ontwikkeling van Europa. De Europese Unie waarborgt vrede en veiligheid nu, en in de toekomst.

Als Europarlementariër sprak ik een tijdje geleden een aantal studenten uit nieuwe toegetreden Oost Europese landen (o.a. Kroatië) over hoe bijzonder het is dat wij al meer dan 65 jaar in vrede leven, en hoe belangrijk Europa daarvoor is geweest. Even vergat ik de Balkan oorlog die net was beëindigd. Door de nog jonge herinneringen daaraan werd ik geëmotioneerd gewezen op het feit dat zij ook Europa zijn en dat de periode van vrede voor hen veel korter is. De conclusie dat samenwerken in Europa enorm belangrijk is voor een veilige en welvarende toekomst voor met name jongeren in Europa, die nog heel veel jaren voor zich hebben, werd vanuit de grond van hun hart onderschreven. Dat geldt ook voor Polen, Tsjechen, Hongaren, Slowaken en Slovenen die toetraden in 2004. Estland, Letland en Litouwen die, net als Finland lange tijd leden onder een grote dreigende Russische dominantie, ook toetraden in 2004. En de Roemenen en Bulgaren die een geheel eigen geschiedenis van onvrijheid hebben en toetraden in 2006. Op www.historischnieuwsblad.nl staat deze maand (september 2011) een stelling: Zonder Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog was Europa geteisterd door nieuwe oorlogen.

Europa biedt perspectief aan de nieuwe toegetreden landen die het op eigen kracht niet, of veel langzamer zouden redden in een wereld van verandering. Door samenwerking tussen de EU-landen ontstaat er een grote Europse4s markt en worden de onderlinge verschillen in welvaart versneld genivelleerd. Samenwerken in Europa is voor ons kleine, maar ook slimme land de belangrijkste weg naar een bestendige toekomst. Samenwerking biedt meer perspectief dan onverschilligheid, concurrentie en/of onderlinge strijd. Economisch is Nederland te zien als een provincie van Duitsland en wij zijn sterk afhankelijk van onze export naar Europese partners. Geografisch liggen wij veilig in de belangrijke Maas Waal Rijn Delta. Daarom is Rotterdam nu de grootste haven van Europa (derde in de wereld). De interne markt van Europa met 500 miljoen consumenten wordt vanuit Rotterdam en Schiphol bediend.

Op 28 september 2010 maakte de Europese Commissie bekend dat Nederland jaarlijks netto 2 miljard euro aan de EU betaalt. Dat bedrag is het boekhoudkundige verschil tussen wat Nederland betaalt en wat Nederland ontvangt aan subsidies. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) en voormalig PvdA staatssecretaris Willem Vermeend verdienen we echter dik aan diezelfde Unie: 20 à 30 miljard euro per jaar. Het CPB berekent dat Europa iedere Nederlander een extra inkomen van 1500 tot 2200 euro per jaar oplevert. Het antwoord op de vraag of we nu vooral betalen of verdienen aan Europa is dus niet lastig.

De "I want my money back" mentaliteit, geïntroduceerd door de voormalig Britse premier Thatcher en overgenomen door onder andere de Nederlandse oud-minister Zalm, die ook liefst zo min mogelijk betaalde aan Europa, versluiert het profijt dat alle lidstaten van de EU hebben. In Haagse termen wordt rondom Europa vaak over het rondpompen van geld gesproken. Europees subsidiegeld dat wij in Nederland niet eens nodig zouden hebben. Provincies en gemeenten kijken daar heel anders naar. Van elke Europese euro die uit de Europese cohesiefondsen beschikbaar wordt gesteld, wordt er in Nederland door de lagere overheden en door de samenleving vier euro extra geïnvesteerd. In Zuid en Oost Nederland hebben deze Europese middelen, die er zijn om een slimme groene samenleving waarin iedereen mee mag doen (in Europese termen een inclusieve samenleving) in te richten, veel innovatieve ontwikkelingen teweeg gebracht (bijvoorbeeld op het terrein van de gezondheidszorg en de duurzame energie). De economie en de werkgelegenheid maar ook de innovatie worden daardoor stevig gestimuleerd. Dat is juist in ons land welkom omdat de Nederlandse overheid helemaal niet meer aan regionale ondersteuning doet.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!