nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Europa

11.09.21 vergadercultuurVergadercultuur

In Brussel en Straatsburg vergaderen parlementsleden, commissarissen, hun ambtenaren en regeringsleiders over het wel en wee van Europa.

Hoe efficient gebeurt dat volgens jou?

lees meer