nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Europa

11.09.21 verdieping_samenwerking verdieping samenwerking

Europa staat aan de vooravond van het verdiepen van de bestaande samenwerking.

Waar hoort Europa als 'machtsblok' in de wereld voor te moeten staan en waar moet Europa volgens jou naar streven?

lees meer