nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Europa

Europa blog

Terug naar > Home > Europa > Overzicht

11.09.21 veiligheid_en_welvaart

veiligheid en welvaart

Nederland heeft van meet af aan gekozen voor Europese samenwerking.


Hoeveel is veilgheid en welvaart binnen Europa jou waard?

lees meer

11.09.21 vergadercultuurVergadercultuur

In Brussel en Straatsburg vergaderen parlementsleden, commissarissen, hun ambtenaren en regeringsleiders over het wel en wee van Europa.

Hoe efficient gebeurt dat volgens jou?

lees meer

11.09.21 verdieping_samenwerking verdieping samenwerking

Europa staat aan de vooravond van het verdiepen van de bestaande samenwerking.

Waar hoort Europa als 'machtsblok' in de wereld voor te moeten staan en waar moet Europa volgens jou naar streven?

lees meer