nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Denken en kennis delen - SOCIAL MEDIA

Terug naar > Home > Denken en kennis delen > Overzicht > Social Media


11.09.21 social_mediaWe leven midden in een kennisexplosie, die alle maatschappelijke terreinen beïnvloedt.

Dat vraagt om kennismanagement en een leven lang leren. Immers data zijn geen feiten, feiten zijn geen informatie, informatie is geen kennis, kennis geen waarheid en waarheid geen wijsheid. Het leven en de samenleving worden alsmaar complexer. Om aandacht te vestigen op die complexiteit schreef de Zwitser Rolf Dobell ’Weg met het nieuws’, een essay dat oproept niet alles te geloven. Hij roept op om na te denken en boeken te lezen zodat je zelf je oordeel kunt blijven vormen. NRC Next publiceerde dit in september 2011.

De toekomst vraagt om gezonde betrokken en goed opgeleide mensen, die hun brede kennis kunnen inzetten om overzicht te houden, te relativeren en oplossingen te bewerkstelligen. Zij zullen onze vooruitgeschoven leiders zijn in de politiek, bedrijven, onderwijsinstellingen en instituten maar zij zullen zeker ook de taken van de onmisbare deskundigen op de werkvloer vervullen. Laten we hopen dat ze er straks ook zijn. De jeugdwerkloosheid is in Zuid Europa zeer hoog. Ook in Nederland baart de groei van de werkloosheid bij jongeren zorgen.

Kennis delen vraagt daarnaast open communicatie en toegankelijke grensoverschrijdende of zelfs mondiale netwerken. Nieuwe netwerken kunnen slechts functioneren op basis van respect voor elkaar cultuur en vertrouwen in het samenwerken aan gemeenschappelijke belangen. De inzet van sociale media, science en high-tech parken en de beschikbaarheid van goed bereikbare ontmoetingsplekken om ook fysiek contact te leggen heeft een grote toegevoegde waarde mits er een constructieve cultuur heerst. Anonimiteit blijkt in schaalvergrotingsoperaties het functioneren van de organisatie te kunnen ondermijnen omdat mensen zich niet meer persoonlijk verantwoordelijk voelen. Vroeger wisten we, omdat we in kleine groepen leefden, wat de achtergrond van een boodschapper was. En ons evolutionaire verleden heeft ons uitgerust met een goede onzin detector in directe persoonlijk interacties. We ontdekken zonder na te denken manipulatie met aanwijzingen die verder gaan dan de gesproken taal. Het gaat om gebaren, gezichtsuitdrukkingen en tekenen van nervositeit zoals zweterige handpalmen, blozen en lichaamsgeur. TV is in dit kader een genadeloos medium. Zo verdwenen de kansen op het PvdA fractievoorzitterschap voor Martijn van Dam bij DwDD als sneeuw voor de zon. Digitale ontmoetingen zullen ook in de toekomst pas echt aan waarde winnen wanneer fysieke ontmoetingen volgen. Dat betekent reizen, vreemde talen spreken, kennis en respect voor verschillende culturen en goed gastheer/-vrouw schap.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!