nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Denken en kennis delen - INTERNET

Terug naar > Home > Denken en kennis delen > Overzicht > Internet


11.09.21 internet

Waar we behoefte aan hebben is een duidelijke visie op de toekomst. Geen blauwdruk maar een richting.

Zeker na de krediet- en eurocrisis is het urgent dat toekomstbeeld te overdenken. In de breineconomie van de toekomst komen beslist nieuwe, creatieve en coöperatieve werkvormen tot stand. De anonimiteit die in de financiële wereld heerst tussen risiconemer en risicodrager, veroorzaakte de krediet crisis. Anonimiteit mag in de werkvormen voor de toekomst niet binnensluipen. Minder prominent werken vanuit het Angelsaksische economische denkkader (de "ik wil snel geld" economie) en verbinding zoeken met het Rijnlandse model ( de "wij willen nu maar ook straks werk en inkomen" economie) kan ons helpen. Ook ons eigen Nederlandse Coöporatiemodel mag zich in een vernieuwde belangstelling verheugen. In een meer participatieve samenleving kan de coöperatie als maatschappelijke onderneming een passende organisatievorm bieden. In "Het wonder van Mondragon" laat Tegenlicht zien dat het kan.

Kennis delen vraagt open communicatie en toegankelijke grensoverschrijdende of zelfs mondiale netwerken. Nieuwe netwerken kunnen slechts functioneren op basis van respect voor elkaars cultuur en vertrouwen in het samenwerken aan gemeenschappelijke belangen. De inzet van sociale media, science en high-tech parken, en de beschikbaarheid van goed bereikbare ontmoetingsplekken heeft vooral meerwaarde wanneer daar een constructieve cultuur heerst.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!