nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Denken en kennis delen - EIGEN BUURT

Terug naar > Home > Denken en kennis delen > Overzicht > Eigen buurt

11.09.21 eigen_buurtKennis was door de eeuwen heen macht. Nu wordt kennis samen delen juist de kracht.

Kennis speelt altijd een rol, of je nu werkt met je hoofd, je hart of je handen. Kennis delen betekent ook goede communicatieve vaardigheden, open en eerlijk samenwerken. Het voor iedereen ontsluiten van informatie, nadenken over educatie gericht op de toekomst en over een leven lang leren hoort daarbij. De samenleving van de toekomst vraagt waarschijnlijk ook ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en competenties. Minder macho meer empathisch, minder glitter en glamour meer verstand en invoelend vermogen. Het onderzoeksresultaat op

http://www.21minuten.nl brengt in beeld waar Nederlanders zich in 2009 het meest zorgen over maken. Dat is de crisis in ons waarden en normen systeem. Een bemoeizuchtige betuttelende overheid en de egocentrische ikke, ikke, ikke cultuur zowel in de samenleving als de politiek is voor hen een zorgpunt. De gemiddelde Nederlander wil vooral meer solidariteit, meer kwaliteit van leven en meer respect voor gezag. De Nederlander is individualistischer en brutaler geworden ten opzichte van 2005. Dat kan in de kenniseconomie een kracht zijn mits het invoelende vermogen, een respectvolle bejegening van anderen en een open samenwerking mogelijk blijft. De aanpak van mishandeling en pesten thuis, op school, werk en op straat moet hogere prioriteit krijgen ten behoeve van het bouwen aan de samenleving van morgen. (Micha de Winter. Verbeter de wereld begin bij de opvoeding. Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding. SWP 2011)

In de laatste 30 jaar is meer informatie geproduceerd dan alle jaren daaraan voorafgaand. (Een weekeditie van de New York Times bevat meer informatie dan alle informatie waarmee iemand in de 17e eeuw gedurende zijn hele leven werd geconfronteerd) Door al die kennis en ICT mogelijkheden groeit Nederland van een geĂ¯ndustrialiseerde en dienstverlenende economie naar een kennissamenleving Hierdoor ontwikkelt zich een kansrijke innovatieve kennis economie. Techniek werd jarenlang weinig gewaardeerd maar wordt nu als verbinder van de economie met nieuwe maatschappelijke doelen leidend in de economie van de toekomst. Daarin zullen duurzaamheid/energie, gezondheidszorg/zorg, voeding en mobiliteit centraal staan. Zowel de zorgsector als ook de creatieve sector jagen technische innovatie aan en dit verbreedt samenwerkingsvormen. Bovendien is ook sociale innovatie (slimmer samenwerken) in ontwikkeling. Een combinatie van deze innovaties concentreert zich in Nederland in het bijzonder rondom ’s wereld slimste regio: Brainport Eindhoven.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!