nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Aarde en groei - ZEESPIEGEL

Terug naar > HomeAarde en groei > Overzicht > Zeespiegel


11.09.21 zeespiegelDe geografie van de aarde regisseert het gebruik en de inrichting ervan. Bodemgesteldheid, water, grondstoffen, flora en fauna, bereikbaarheid en klimaat zijn tot op de dag van vandaag van groot belang voor onze welvaart en ons welzijn. 

Nederland ligt op een klein, redelijk veilig en vruchtbaar stukje Europese rivierdelta. Bovendien zitten er grondstoffen (aardgas, steenkool) in onze bodem waarmee we onze schatkist vullen. Hoewel ook wij soms met flinke stormkracht en zelfs een aardbeving (begin september 2011) te maken hebben, komen de aangrijpende beelden van natuurrampen vooral uit andere landen en werelddelen. De geografische ligging van ons land brengt ook met zich mee dat bijvoorbeeld spoorwegen, autowegen en havens redelijk goedkoop zijn aan te leggen. Dat is heel anders in onherbergzaam hooggebergte of nabij enorme regenrivieren, waar veel andere Europese landen extra moeten investeren. In Nederland moeten we wel investeren in het buiten houden van water. In het World Risk Report dat de Verenigde Naties onlangs in Brussel presenteerde staat Nederland op de 69e plaats op de wereldranglijst van landen die het meest zijn blootgesteld aan de gevaren van een natuurramp of klimaatverandering. Daarmee is Nederland door het risico van een overstroming in relatie tot haar hoge bevolkingsdichtheid het hoogst genoteerde Europese land. Nederland lijkt, zo stelt het rapport, wel beter in staat om zich aan te passen aan deze gevaren dan andere landen.

De Nederlandse veiligheidsmaatstaven zijn in ieder geval al hoog (overstromingskans bij regenrivieren 1 maal in de 1250 jaar en daar waar ook de zeespiegel een dreiging vormt 1 maal in de 4000 jaar en voor de Randstad 1 maal in de 10.000 jaar). Ter vergelijking in New Orleans beveiligt men in een orkaangevoelig gebied met een herhalingskans van 1 maal in de 100 jaar tegen overstromingen rampen.

 

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!