nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

AARDE EN GROEI - KENNIS 

Terug naar > Home > Aarde en groei > Overzicht > Kennis


11.09.21 kennis

De aarde is de bron van alle leven. Dat is al zo sinds haar ontstaan ongeveer 4,6 miljard jaar geleden.

Ruim 3,5 miljard jaar geleden ontwikkelden zich de eerste levende planten. De mens (homo sapiens) is pas 100.000 jaar oud. Diep van binnen zijn de moderne wereldburgers holbewoners in pakken en jurken. 

Onze bereikte beschaving bestaat 10.000 jaar. Fysiologisch gezien verschillen we vrijwel niet van onze voorouders die bizons tekenden op de wanden van de grotten van Lascaux in Frankrijk. Onze hersenen zijn gemaakt voor de jager en de verzamelaar van die tijd. Immers, in deze omgeving leefden we ooit in kleine groepen, van 25 tot 100 mensen, met beperkte voedsel en informatiebronnen. Onze hersens zijn niet groter of complexer dan die van onze voorouders. Als je één van hun pasgeboren kinderen in de armen van een adoptieouder in het New York van nu zou leggen, zou het zich waarschijnlijk ontwikkelen als ieder ander van zijn of haar leeftijdgenoten.

We weten pas 500 jaar dat er denkvermogen in onze hersens zit. En 80 % van wat we over ons brein weten komt voort uit de afgelopen 20 jaar. De laatste tijd verschijnt ook meer en meer informatie over de omvang van het onbewuste in ons handelen. (80% van wat we doen, doen we onbewust). 

Verandering en vernieuwing gaan in de regel langzaam. In allerlei opzichten. Zo hebben mensen biologisch nog steeds een staartbeentje. En nu pas dient zich de voorhoede van mensen aan, die geen verstandskiezen meer krijgen.

In ons leven anno 21 eeuw wordt ons brein en ons lichaam geconfronteerd met een wereld die geheel tegenovergesteld is aan die oerwereld. Ons moderne leven speelt zich in een hoge versnelling af. Het is belangrijk om ook de kennis en inzichten over de evolutie te betrekken bij het beoordelen en veranderen van situaties. Nieuwe  biologische, psychische en sociaal-wetenschappelijke inzichten kunnen zeer behulpzaam zijn wanneer we zoeken naar verantwoorde hoog technologisch mogelijkheden en oplossingen voor indringende vraagstukken waar we voor staan.

Zie ook vraag 2: Aarde en groei. De komende 40 jaar is er veel werk te verzetten voor een fantastisch doel: Behoud van een leefbare aarde voor de generaties na ons, die nu al voor een belangrijk deel geboren zijn.

 

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!